Kmetija

foto_azienda_bigVinogradniško vinarsko posestvo Terčič se nahaja v vasi Števerjan ob meji s Slovenijo na skrajnem vzhodu severne Italije. Primerna nadmorska višina, dvojni učinek burje iz Vipavske doline in morskih vetrov, ki pihajo z juga, značilna zemlja iz ilovnatega laporja in peščenjaka tvorijo eno najugodnejših mikrolokacij za vinogradništvo v italijanskih Brdih. In prav na teh gričkih stoji naše <posestvo, ki trenutno obsega 9,5 hektarja vinogradov.

Vinogradništvo in vinarstvo sta v naši družini stara tradicija. S tem se je ukvarjal že moj ded Alojz, nato pa moj oče Zdenko, ki je posestvo tudi povečal. Leta 1990 sem se odločil, da se bom popolnoma posvetil pridelavi vina, od obiranja grozdja do stekleničenja. Leta 1994 smo na trgu prvič ponudili svoje steklenice in od takrat iz leta v leto beležimo počasno, a vztrajno rast . Vse naše delo je usmerjeno v ohranjanje foto_azienda2_bigravnovesja vseh dejavnikov pri pridelavi. To človeško delovanje, ki ni rutinsko, ima svoje omejitve, vendar lahko doseže tudi brezmejno veličino, ustvarja izdelek, ki je odraz povezanosti človeka in njegove zemlje.